B·365比分网(中国)官方网站·App Store

产品

当前位置:首页 - 产品 -RA1000

RA1000

产品特性:

 

   高且稳定的介电常数

   低介电损耗(0.0021)

   低插入损耗

   优异的尺寸稳定性

   优异的机械稳定性

   高的导热系数

  高的剥离强度

低的热膨胀系数

 

   低的吸水性

 

优点:

 

  电路小型化

 

  在某些应用中可替换陶瓷板

  高信号完整性

   大面板尺寸,可实现更多电路布局

   兼容普通PTFE基材加工流程,加工成本低

   优秀的散热管理

 

典型应用:

 

   X波段及以下波段的理想选择

   微波合成器和功率分配器

   功率放大器、滤波器和耦合器

   小型电路和贴片天线

   飞机防撞系统(TCAS

地面雷达监视系统产品

XML 地图